GEHOORPROBLEMEN EN GEHOORBESCHERMING

webquest - webkwestie

Werkwijze

Spreek met z’n tweeën (of drieën) af wie wat gaat doen voor de drie hoofdstukken:

  1. Twee vormen van gehoorbeschadiging:

   1. Tinnitus

   2. Hyperacusis

  2. Elke dag lawaai…

  3. Tien beschermtips

Wat moet er gebeuren?

Er moet informatie gezocht worden. De gevonden informatie moet worden verwerkt tot een tekst voor de folder. De folder moet worden vormgegeven, dit kan in Word of in een lay-out programma. Denk aan titels, ondertitels, foto’s, fotobijschriften...

De folder moet worden voorgesteld aan de groep.

Maak een schema van jullie taakverdeling. Dat kan er zo uitzien:

Vragen: informatie verzamelen

Volgende vragen kunnen je helpen om de inhoud van je folder te verzamelen, maar het is niet de bedoeling dat je de vragen en antwoorden zomaar overneemt. Je moet er een goed leesbare tekst van maken.

Zoek 5 geluiden die je elke dag kan tegenkomen en die luider zijn dan 85 dB.

Geef 10 tips om je oren tegen overdreven lawaai te beschermen.

 • Hyperacusis is de Griekse uitdrukking…

 • Mensen met hyperacusis:

   • zijn overgevoelig voor ...

   • krijgen pijn door...

   • hebben door dit probleem ook last van...

 • Wat kunnen de oren van mensen met hyperacusis niet aan?

 • Kan het getik van een lepeltje op een schoteltje pijnlijk zijn voor iemand met hyperacusis?

 • Wat is de belangrijkste oorzaak van hyperacusis?

 • Is hyperacusis een tijdelijk of blijvend probleem?

 • Wat kan je doen aan hyperacusis?

 • Wat is een ander woord voor tinnitus?

 • Wat ontbreekt bij het geluid dat iemand met tinnitus hoort?

 • Wat verliezen mensen met tinnitus?

 • Welk(e) geluid(en) horen tinnituslijders?

 • Waar horen ze die geluiden?

 • Wanneer ervaar je meest last als je tinnitus hebt?

 • Wat kan je nog krijgen als je tinnitus hebt?

 • Wat kan tinnitus erger maken?

 • Som 5 mogelijke oorzaken van tinnitus op.

 • Gaat tinnitus ook weer over?

 • Welke héél bekende Britse zanger heeft al ruim tien jaar last van tinnitus?

 • Wat kan tinnitus draaglijk maken?

 • Zoek een getuigenis van iemand met hyperacusis of tinnitus op het internet (gebruik Google) en schrijf hiervan twee zinnen neer in je folder.

Ga nu naar INFOBRONNEN