3. Werkwijze

Afspraken

Spreek met z’n tweeën (of drieën) af wie wat gaat doen voor de drie hoofdstukken:
  1. Twee vormen van gehoorbeschadiging:
    1. Tinnitus
    2. Hyperacusis
  2. Elke dag lawaai…
  3. Tien beschermtips

Wat moet er gebeuren?

Er moet informatie gezocht worden. De gevonden informatie moet worden verwerkt tot een tekst voor de folder. De folder moet worden vormgegeven, dit kan in Word of in een lay-out programma. Denk aan titels, ondertitels, foto’s, fotobijschriften...
De folder moet worden voorgesteld aan de groep.
Maak een schema van jullie taakverdeling. Dat kan er zo uitzien:
Taak Naam Naam Naam
Info tinnitus gezocht x    
Info hyperacusis gezocht     x
Info bescherming gezocht   x  
Foto's en illustraties gezocht x x x
Tekst tinnitus geschreven x    
Tekst hyperacusis geschreven     x
Tekst bescherming geschreven   x  
Vormgeving van de folder x x x
Presentatie x x x

Vragen: informatie verzamelen

Volgende vragen kunnen je helpen om de inhoud van je folder te verzamelen, maar het is niet de bedoeling dat je de vragen en antwoorden zomaar overneemt. Je moet er een goed leesbare tekst van maken.

rodester Zoek 5 geluiden die je elke dag kan tegenkomen en die luider zijn dan 85 dB.
rodester Geef 10 tips om je oren tegen overdreven lawaai te beschermen.
rodester Hyperacusis is de Griekse uitdrukking…
rodester Mensen met hyperacusis:
- zijn overgevoelig voor ...
- krijgen pijn door...
- hebben door dit probleem ook last van...
rodester Wat kunnen de oren van mensen met hyperacusis niet aan?
rodester Kan het getik van een lepeltje op een schoteltje pijnlijk zijn voor iemand met hyperacusis?
rodester Wat is de belangrijkste oorzaak van hyperacusis?
rodester Is hyperacusis een tijdelijk of blijvend probleem?
rodester Wat kan je doen aan hyperacusis?
rodester Wat is een ander woord voor tinnitus?
rodester Wat ontbreekt bij het geluid dat iemand met tinnitus hoort?
rodester Wat verliezen mensen met tinnitus?
rodester Welk(e) geluid(en) horen tinnituslijders?
rodester Waar horen ze die geluiden?
rodester Wanneer ervaar je meest last als je tinnitus hebt?
rodester Wat kan je nog krijgen als je tinnitus hebt?
rodester Wat kan tinnitus erger maken?
rodester Som 5 mogelijke oorzaken van tinnitus op.
rodester Gaat tinnitus ook weer over?
rodester Welke héél bekende Britse zanger heeft al ruim tien jaar last van tinnitus?
rodester Wat kan tinnitus draaglijk maken?
rodester Zoek een getuigenis van iemand met hyperacusis of tinnitus op het internet (gebruik Google) en schrijf hiervan twee zinnen neer in je folder.

Ga nu naar INFOBRONNEN